...personal travel webZákladní fakta

Poloha : Evropa, východní Středozemí
Rozloha : 9.251 km2.
Počet obyvatel : 1.054.000 (obě části)
Úřední řeč : řečtina, turečtina, anglicky se lze bez problémů domluvit
Hlavní město : Lefkosia, (angl. Nicosia).
Měna : od 1.1.2008 euro, v severní části turecká lira.
Státní zřízení : republika, parlamentní demokracie (Kyperská republika).
Náboženství : 78% řecká ortodoxní církev, 18% tvoří islám (turečtí Kypřané), 4% ostatní náboženství.
Telefonní předvolba : z ČR na Kypr 00357, do Severního Kypru 0090.
Elektřina : 220/110 V, je třeba mít adapter, el.zásuvky jsou trojkolíkové britského typu.
Čas : oproti ČR + 1 hodina.
—>  Kam se na Kypru vydat?Zastupitelské úřady

Velvyslanectví ČR na Kypru
Arsinois street 48, Acropolis, 2001, Nicosia
tel: 00357-22/421118, 314058
fax: 00357-22/421059
email: nicosia@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/nicosia


Honorární konzulát ČR na Kypru
Eptanisou street 28, Nicolaou+Zavos Center, Off.101, Limassol, 3100 Agios Nicolaos
tel: 0035725/343111
fax: 0035725/345834
email: limassol@honorary.mzv.cz


Velvyslanectví Kyperské republiky
Pod Hradbami 9, 160 00 Praha 6
tel: 224 316 833, 224 319 961
fax: 224 317 529
email: embassy@kypros.cz


Kyperská organizace cestovního ruchu
Pod Hradbami 662/9, 160 00 Praha 6
tel: +420 222 253 097
fax: +420 222 251 639
email: cto.prague@volny.cz
Zobrazit místo Kypr na větší mapěOdkazy Kypr

www.visitcyprus.com , oficiální turistické stránky Kypru.
www.cyprus.gov.cy , stránky vlády Kyperské republiky.
www.kypros.org
www.aspectsofcyprus.com
www.thecyprusguide.net
www.whycyprus.com
www.cyprusweekly.com.cy , kyperské online noviny.
www.cyprusyellowpages.com , kyperské žluté stránky.Kypr, informace

Historie | Geografie | Obyvatelstvo | Vízum | Očkování | Jak jet | Klima | Kdy jet | Svátky | Bezpečnost a doporučení | Doprava | Příroda | Ubytování | Jídlo |

Poloostrov Akamas | Pafos | Pohoří Troodos | Limassol | Larnaka | Nikósie | Ayia Napa | Severní Kypr
Historie

Jak již bylo zmíněno, Kypr se může pyšnit historií sahající tísíce let nazpět. Zde je stručný výčet nejdůležitějších milníků historie tohoto ostrova, přičemž bych se trochu více pozastavil nad událostmi, které předcházely roku 1974.


8200-1050 před Kr.

První známky trvalého osídlení Kypru, později objevení mědi. Od roku 2500 před Kr. se datuje Mladší doba bronzová, kolem roku 1400 před Kr. se na Kypr dostávají Mykéňané, později Achájové, kteří zavádějí svou kulturu a zvyky. Vznikají první městská království.


1050-750 před Kr. - Geometrické období


750-325 před Kr. - Archaické a Klasické období

Ostrov dobývají Asyřané, Egypťané a Peršané. Později se Kypr stává součástí Alexandrovy velké říše.


325-58 před Kr. - Helénistické období

Vláda egyptských Ptolemaiovců, hlavním městem se stává Pafos.


58 před Kr.-330 n.l. - Období nadvlády Římanů


330-1191 n.l. - Byzantské období

Kypr se stává součástí Východořímského impéria. Ostrov čelí četným nájezdům Arabů.


1191-1489

Ostrov dobývá nejprve král Richard Lví srdce, aby jej následně prodal Templářům. Následuje éra Lusignanovské dynastie, během které nahrazuje katolická církev řeckou ortodoxní.


1489-1571

Kypr připadá Benátčanům, kteří opevňují některá města hradbami před nájezdy Osmanů.


1571-1871 Osmanské období

Po dlouhých bojích přechází Kypr pod nadvládu Turků, během které se na ostrově usazuje turecká enkláva.


1878-1960 Období Britské nadvlády

Roku 1878 pronajímají Turci ostrov Velké Británii, která jej anektuje po I.světové válce. V roce 1925 prohlašuje Velká Británie Kypr svou korunní kolonií.


Konec nadvlády Britů a rok 1974

Proti Britské správě sílí odpor Kypřanů, který graduje v 50 letech 20.století v podobě mnoha demonstrací a násilných teroristických akcí. Většina kyperských Řeků sdílí myšlenku na enosis, neboli připojení Kypru k Řecku. Na druhé straně Turecko požaduje navrácení ostrova Turecku, pokud by se Britové vzdali ostrova. V roce 1955 vzniká organizace EOKA (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston, Národní organizace kyperských bojovníků), jejímž posláním byl boj za nezávislost a vytvoření unie s Řeckem. K několika krvavým střetům docházelo i mezi oběma kyperskými etniky. Turečtí Kypřané sledovali s jistými obavami snahy kyperských Řeků o enosis, proto přišli s vlastními návrhy na rozdělení Kypru. Přestože se snahy Britů o urovnání konfliktu nesetkaly s oboustranným pochopením, průlomem bylo setkání zástupců Řecka a Turecka koncem 50 let a hledání kompromisního řešení celé situace.


V roce 1960 byl vyhlášen nezávislý Kyperský stát, jehož prezidentem se stal arcibiskup Makarios III, který se již dříve stal jednou z ústředních postav v boji za nezávislost Kypru. Britové se vzdali ostrova s výjimkou malého suverenního území, na kterém mají dodnes vojenské základny (Akrotiri-Episkopi a Dhekelia). Nová ústava odrážela snahu o maximální rovnoprávnost obou komunit, jak řecké, tak i turecké. Obsazení křesel v parlamentu i v dalších institucích bylo definováno přesným klíčem, i když v podstatě značně zvýhodňovalo tureckokyperskou menšinu, které bylo početně o dost méně než řeckých Kypřanů, kteří se pochopitelně zanedlouho začaly projevovat nesouhlasem s rozdělením pravomocí. V roce 1963 podal Makarios III návrh na několik změn v ústavě ve prospěch řeckých Kypřanů, ale setkal se z odmítavým postojem ze strany Turků. Krize eskalovala v násilnosti mezi oběma etniky a byla částečně zažehnána mírovými jednáními všech zúčastněných stran a příchodem vojsk OSN. V následujících letech ovšem třenice mezi řeckými a tureckými Kypřany pokračovaly vzájemnými provokacemi a hrozil dokonce válečný konflikt mezi Tureckem a Řeckem.


V červenci 1974 zorganizovala vláda v Aténách akci, jejímž cílem bylo svrhnout dosavadního prezidenta Makaria a jeho vládu, kteří odmítali zásahy Řecka do záležitostí Kypru. Makarios III byl nucen uchýlit se do exilu a vedení ostrova se ujala nová vláda. Turecká strana na vzniklou situaci zareagovala vysláním invazních vojsk. 20.července 1974 se turecké jednotky vylodili na severu ostrova a ve dvou vlnách dobyly celkem 37% celkové rozlohy Kypru. Ostrov tak dodnes rozděluje hranice, tzv. Zelená nebo Atilova linie. Během invaze přišlo o život mnoho obyvatel Kypru, tisíce jich ztatily své domovy a nespočet se jich stále pohřešuje. Z Turecka byli deportováni noví osadníci, kteří se usadili na Turky zabraném území. Pro řeckou část Kypru měla tato událost další nedozírné následky. Bylo zapotřebí vybudovat nebo zmodernizovat nová letiště a přístavy, vznikly nové osady, nové hotely apod. Na turecké straně zůstaly, v neposlední řadě, nádherné přírodní scenérie (dle mnohých to nejkrásnější z Kypru) i část přírodních zdrojů. V roce 1983 byla v severní okupované části vyhlášena Severokyperská turecká republika, kterou ovšem na mezinárodním poli uznává pouze Turecko.


1.květen 2004

Kypr se stává členem Evropské Unie.


Kyperský problém je rovněž příčinou odmítavého postoje Řecka pro přijetí Turecka do EU. I když se v posledních letech oživila myšlenka na znovu sjednocení Kypru, její realizace je stále v nedohlednu. Přesto došlo k částečnému uvolnění vztahů, jehož důsledkem byla možnost pro místní občany překročit hranice a podívat se na místa, která byli nuceni před dlouhými roky opustit. V referendu v roce 2004 odmítli řečtí Kypřané mírové návrhy OSN na sjednocení ostrova a vytvoření společného konfederativního státu, zatímco turečtí Kypřané s ním souhlasili. Počátkem roku 2009 vyhrála volby v Severoturecké kyperské republice nacionalistická Strana národní jednoty, která odmítá sjednocený Kypr.Geografie

Z geografického hlediska se Kypr nachází spíše v Asii než v Evropě, Sýrie je vzdálená necelých 100 km východním směrem. Ani do Afriky odsud není daleko, Egypt leží asi 370 km jihovýchodně od Kypru. Jako člen Evropské unie tvoří každopádně tento třetí největší ostrov Středomoří (po Sicílii a Sardinii) její nejvýchodnější území. Turecká pevnina je vzdálená pouhých 75 km severně a lze ji spatřit z území severního Kypru.


Kypr měří na délku přibližně 240 km a na šířku 100 km. Kyprem se táhnou dvě pásma pohoří, Pentadaktylos na severu ostrova a Troodos rozprostírající se v jeho středu. V pohoří Troodos se nachází i nejvyšší hora Kypru Mt.Olympos (1951 m). Mezi oběma horskými pásmy leží centrální planina Mesaoria. Ostrov obklopují kolem dokola pláže a pobřežní nížiny.Obyvatelstvo

Z celkového počtu cca 1.054.000 obyvatel, jich žije přibližně 789.000 v Kyperské republice a 265.000 v Severokyperské turecké republice. Zbytek tvoří ostatní národnosti. Zatímco před rokem 1974 žily obě komunity rozptýlené po celém ostrově, po invazi tureckých vojsk žijí téměř výhradně ve svých částech ostrova.Vízum

Kypr i ČR jsou členskými státy EU, ke vstupu na Kypr tudíž nepotřebuje český občan vízum.Očkování

Žádné z očkování není povinné, doporučuje se hepatitida A+B a břišní tyfus.Jak jet

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak se na Kypr dostat, je koupit si zájezd u některé z cestovních kanceláří, jež mají tuto destinaci v nabídce, mnohdy za velice slušné ceny.


Kyperská republika má dvě mezinárodní letiště, v Larnace a Pafosu. Národním leteckým dopravcem Kypru jsou Cyprus airways, létající do několika evropských zemí, nikoli však do České republiky. Eurocypria je první charterovou společností Kypru. Linky těchto aerolinek směřují mimo jiné např. do Lipska, Drážďan nebo Vídně, bohužel opět mimo území ČR. Z ČR se na Kypr dostanete přímými lety s ČSA nebo Smart wings. V hlavní sezóně odlétá mnoho strojů na charterových linkách. Z Vídně do Larnaky se dostanete i s leteckou společností Sky Europe. Let z Prahy do Larnaky trvá něco málo přes tři hodiny.
Severní Kypr má dvě letiště, Ercan nedaleko Nicosie a Geçitkale u Famagusty. Z Evropy sem ale nelétá žádný přímý spoj, takže je nutné mezipřistání v Turecku, odkud na Severní Kypr létá některá z tureckých společností. Mějte na paměti fakt, že pokud budete chtít navštívit Kyperskou republiku s předchozím příletem na Severní Kypr, nemusí vám vůbec povolit překročení hranic.


Kyperský Limassol má trajektové spojení s řeckým Pireem, Krétou nebo Rhodem, ze severokyperské Famagusty respektive Kyrenie vyplouvají trajekty do Turecka. Některé z linek jsou ovšem v provozu pouze v hlavní sezóně. Pro doplňující informace klikněte sem.Klima

Kypr je jedním z nejslunečnějších míst ve Středomoří. Léta tu bývají dlouhá a suchá, nejteplejšími měsíci jsou červenec a srpen, kdy se denní teploty mohou ve vnitrozemí ostrova vyšplhat přes 40°C. Zimy jsou pak mírné, nejvíce srážek spadne v období od prosince do února, ve vyšších polohách pohoří Troodos mohou být tyto srážky sněhové. Přesto se v zimních měsících průměrná teplota při pobřeží pohybuje kolem 15°C. Teplota moře umožňuje koupání po většinu roku, neboť i v zimních měsících dosahuje hodnot v rozmezí 16-18°C.Kdy jet

Pokud se nechystáte na Kypru jen lenošit na pláži, je ideální dobou k cestování a poznávání tohoto ostrova jaro. Srážky jsou již na nízké úrovni a není ještě takové vedro jako v létě. Ostrov navíc pokrývá svěží zeleň a květena.
Chcete-li co nejvíce poznat místní kulturu a zvyky, naplánujte si cestu v době konání tradičních akcí a svátků. Mimo sezónu a hlavní náboženské svátky lze naopak zájezd či letenky na Kypr pořídit za velice příznivou cenu.Svátky

1.leden: Nový Rok
6.leden: Epiphanias ,první z velkých náboženských akcí roku spojenou s obřadným házením křížů do moře.
pohyblivé: Zelené pondělí ,počátek postního období před Velikonocemi
25.březen: Řecký národní den
1.duben: Národní den Kyperských Řeků
pohyblivé: Velký pátek
pohyblivé: Velikonoce
1.květen: Svátek práce
pohyblivé: Svatodušní pondělí nebo také Kataklysmos
15.srpen: Nanebevzetí Panny Marie
1.říjen: Den nezávislosti Kypru
28.říjen: Řecký národní svátek
24.-26.prosinec: Vánoce


Kulturní akce


únor/březen: Karneval, ačkoli probíhají oslavy po celém ostrově, největší a nejznámější z karnevalů probíhá v Limassolu.
první neděle v květnu: Anthestiria, Festival květin, oslavy jara, během nichž zaplaví ulice měst barvy a vůně květin, mají původ již ve starověkých Aténách jako oslavy Anthesteria honorující boha Dionýsa.
květen/červen: Festival komorní hudby v Pharos
červen: Shakespearův festival, divadelní přadstavení se konají pod širým nebem v starověkém Kourionu.
červenec: Amathouský festival, každoroční hudební festival v Amathous nedaleko Limassolu.
červenec/srpen: Festival starověkého řeckého dramatu, divadelní představení se konají ve venkovních amfiteátrech v Nikósii, Kourionu a Pafosu.
srpen/září: Festival vína v Limassolu, nabízí svým návštěvníkům ochutnávku mnoha druhů vína i jídla vše v útulném prostředí městských zahrad.
srpen/září: Afroditin festival v Pafosu, do světoznámých operních děl se můžete zaposlouchat v prostorách přístavu.
poslední víkend v září: Festival v Agia Napě, kde se konají divadelní, hudební nebo taneční představení.
září/říjen: Kyperský mezinárodní festival, jedna z nejdůležitějších kulturních akcí na Kypru se každoročně koná v larnackém divadle Patticheion.Bezpečnost a doporučení turistům

Kypr je obecně velice bezpečnou zemí s poměrně nízkou úrovní kriminality.
Přesto dodržujte některá pravidla vyplývající ze specifika Kypru. Není dovoleno překračovat hranici mezi Kyperskou republikou a Severním Kyprem na jiných, než tomu určených místech. Rovněž není dovoleno fotit vojenské objekty, zařízení ani samotné vojáky.
Do některých klášterů není povoleno vstupovat bez patřičného oblečení, především pak dlouhých kalhot. Ženám je někde zapovězen vstup úplně.
Vyplatí se dávat pozor při jízdě autem, některé úseky silnic mohou být ve špatném stavu.Doprava

Auto

Pronajaté auto vám poskytne možnost svobodného pohybu po zemi, autopůjčovny najdete ve všech větších městech, turistických oblastech a také na mezinárodních letištích. Cena za pronájem závisí na roční době, typu vozidla nebo výše připojištění. Řidiči mladší než 25 let, kteří vlastní řidičský průkaz po dobu kratší než 3 roky, by měli zaplatit speciální pojištění navíc.
Nezapomeňte, že na Kypru se řídí vlevo! Silnice jižní části ostrova jsou většinou v dobrém stavu. Dálnice se táhne celým jihem z Pafosu až po Agia Napu a spojuje jih i s hlavním městem Nicosií. Maximální povolená rychlost na dálnicích je 100 km/h. Ukazatelé vzdáleností jsou vedeny v kilometrech (km). Přibližné vzdálenosti mezi největšími městy jsou následující: Pafos-Limassol 68 km, Limassol-Larnaca 66 km, Larnaca-Agia Napa 41 km, Larnaca-Nicosia 45 km.

Auto z půjčovny nelze použít k návštěvě severní části Kypru. Pokud sem zavítáte soukromým vozem, je třeba zaplatit pojištění kolem 20 EUR. Litr benzínu stál v době naší návštěvy 1,089 Euro (benzinka u Larnaky), cena se liší podle místa.


Veřejná doprava

Vzhledem k tomu, že na Kypru neexistuje železniční síť, je hlavní pozornost soustředěna na dopravu autobusovou. Autobusové linky jsou k dispozici za příznivé ceny, některé z nich jsou však dosti limitované, neboť jsou v provozu např. pouze jen v určitou roční (někdy dokonce i denní) dobu, nejezdí o nedělích nebo státních svátcích apod.
Informace o některých meziměstských i městských autobusových linkách najdete níže:


Nicosia Buses , servis v hlavním městě a na trase Nikósie-Limassol.
EMAN Buses , linky z Agia Napy (tel:23 72 13 21)
Nea Amoroza Transport , trasa Pafos-Polis a zpět (tel:26 93 68 22).
P.E.A.L. Bus , trasa Paralimni-Protaras-Larnaka a zpět (tel:23 82 13 18)
ALEPA Buses , městské i meziměstské linky Pafosu (tel:26 93 44 10)
Clarios Buses , trasa Nikósie-Troodos-Kakopetria (tel:22 75 32 34)


Taxi

Taxi seženete ve všech městech a turistických oblastech. Kromě klasických taxíků můžete na Kypru využít i služeb sběrných taxi, ve kterých cestu sdílí 4-8 pasažérů.Příroda

Z větších savců se můžete setkat s ohroženým Muflonem kyperským. V okolí solných jezer lze pozorovat plameňáky. Na opuštěných plážích hnízdí mořské želvy.
Na Kypru rostou stovky druhů rostlin a stromů, z nichž mnohé se vyskytují pouze na tomto ostrově. Národní rostlinou je Brambořík kyperský, ale roste zde i několik druhů orchidejí. Kyperské lesy tvoří převážně cedry, borovice a cypřiše. Doplňující informace naleznete na stránkách www.natureofcyprus.orgUbytování

Kypr nabízí svým návštěvníkům širokou nabídku ubytování, od luxusních hotelů, apartmánů, vil k pronájmu až po rodinné pensiony. Pokud se sem nechystáte s některou z cestovních kanceláří, jež vám ubytování dle vašeho výběru zajistí, možná vám pomohou následující odkazy:


www.cyprushotels.net
www.accommodationcyprus.com
www.cyprushotelsguide.net
www.cyprus-hotels.com
www.hostels.com/cy.html
www.cyprusholidayguide.com/cyprus_camping_sites.htmJídlo

V kyperské kuchyni se mísí vlivy mnoha kultur, které se na ostrově po dlouhá staletí střídaly. Vyberte si některou z místních taveren a poznejte chutě a vůně tamních pokrmů. Pokud hledáte recepty na některou z kyperských lahůdek, podívejte se na tyto stránky. K tradičním kyperských jídlům patří:


Afelia , kousky vepřového dušené na červeném víně, ochucené koriandrem.
Polévka Avgolemono , polévka z vajeca citrónů.
Halloumi , kozí sýr, často grilovaný.
Hiromeri , uzená, marinovaná šunka.
Karaoli , šneci.
Keftedes , masové kuličky.
Kleftiko , pečené jehněčí nebo kozí maso.
Koupepia , plněné vinné listy
Loukomades , místní druh koblih máčených v sirupu.
Loukanika , druh klobás.
Lountza , uzený marinovaný vepřový hřbet.
Sheftalia , karbanátek z vepřového masa a bylinek.
Souvla , kusy rožněného jehněčího masa.
Souvlaki , kebab
Stifado , dušené hovězí.
Tahini , omáčka ze sezamových semínek.
Tzatziki/talatouri , omáčka z jogurtu, okurky a máty.
Yemista , pečená zelenina plněná rýží a mletým masem.
Zalatina , vepřový aspik


Při pití alkoholu si Kypřané dopřávají tzv. Mezedes, neboli krátce Meze, což je množství chuťovek servírovaných na malých talířcích.

Na Kypru se vaří pivo značky KEO, kromě toho se stal Kypr první zemí mimo domovské Dánsko, která získala licenci k vaření piva Carlsberg.
Vinařství má na Kypru tísice let dlouhou tradici a místní vína patří k vůbec nejstarším na světě. Cesty po vyhlášených vinařských oblastech s možností ochutnávek a koupě vín patří k velice oblíbeným bodům během návštěv tohoto ostrova. Snad nejznámějším kyperským vínem je Commandaria, sladké dezertní víno, jehož předci znali pod názvem Nama. Hrozny sloužící k výrobě Commandarie se pěstují na jížních svazích pohoří Troodos. Hlavní oblasti pěstování vinné révy jsou v okolí Pafosu a v pásu z Limassolu směrem k pohoří Troodos. Muzeum vína bylo založeno v roce 2004 ve vesnici Erimi nedaleko Limassolu.
Dalším místním produktem je pálenka Zivania.

Co přivézt

Kyperskou krajku, keramické výrobky, výrobky z mědi, šperky, některé z kyperských vín.


Přečtěte si také kam se na Kypru vydat.